GİRİŞ YAP

KVKK

KVKK

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma

 

Giriş

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, 

Esengül Turizm İth. İhr. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“DAB”, “Şirketimiz”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, siz çalışanlarımızın, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin ve üçüncü kişilerin ve ilişki içinde olduğumuz diğer gerçek kişilere ait kişisel verileri aşağıda belirtilen temel ilkeler altında işlemekteyiz.

 

 

Politika’nın Amacı 

 

Şirketimiz tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri (kimlik bilgileri, meslek, cinsiyet, iletişim bilgileri, poliçe bilgisi, ödeme bilgileri, sigorta ürünü bilgisi, eğitim, medeni durum, araç plakası vs. gibi bilgileri) işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen ilkeler konusunda açıklamalarda bulunulmasıdır. Sizleri kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz ve aktardığımız konusunda bilgilendirmek isteriz.

 

 

Politika’nın Kapsamı

 

İşbu Politika; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların hissedarlarının ve çalışanlarının ve üçüncü kişilerin bayi, yetkili servis, şubeler, çağrı merkezleri, acenteler, ofisler ve bağlı şirketlerimiz tarafından; kamera kayıt sistemi, e-posta yazışmaları, eğitim katılım tutanakları, formlar, sözleşmeler, dilekçe, olay yeri bilgileri, tutanaklar, yetkili kurumlar, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmayan sistemler  aracılığıyla otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 

 

Kişisel Verilern Korunmasına İlişkin Kurallar

 

DAB, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

 

Şirketimiz, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

 

DAB, müşterilerine, çalışan adaylarına, çalışanlarına, işbirliği içinde olduğu kurumların hissedarlarına ve çalışanlarına, ziyaretçilerine, tedarikçi firma çalışanlarına ve üçüncü kişilere ait kişisel bilgileri; kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, yaş, doğum tarihi), iletişim bilgileri (e-mail adresi, telefon numarası adres bilgisi, IP adresi), araç özellikleri, ruhsat bilgileri, şasi bilgileri, araç üzerindeki tercih, zevk ve kullanıcı alışkanlıkları, meslek verisi, görsel ve işitsel veri, eğitim verisi, aile bireyleri verisi, sağlık verisi gibi kişisel verileri işlemektedir.

 

Bu verileri işlerken, 6698 sayılı Kanun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller, hukuki süreçlerin takibi ve icrası ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla  kişisel veri sahiplerinin Kişisel verilerini; satış, servis, araç kiralama ve sigorta hizmetlerinin kurulması, yürütülmesi ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yukarıda sayılan yükümlülüklerimize ek olarak;

 

Bayilik, servis, acentelik sözleşmesi ve sair sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi,

 

Satış, servis, araç kiralama ve sigorta hizmetlerimizden önce kimliğinizin teyit edilmesi, potansiyel müşteriler ile temasa geçilmesi ve bu suretle potansiyel tüketicilerin belirlenmesi ve tüketicilerin kampanyalardan haberdar edilmesi, teklif hazırlama sürecinin yürütülmesi, araç teslimine hazırlık işlemlerinin yürütülmesi, sözleşmeyi kurmak amacıyla tarafınızla sözleşmenin paylaşılması,

 

Satış hizmeti, servis hizmeti, araç kiralama hizmeti ve sigorta iş ve işlemlerine ilişkin kayıtların sistemde oluşturulması, sözleşme süreçlerinin tamamlanması,

 

Araç/servis/hizmet memnuniyeti ölçme amacıyla satın alma/ hizmet alma sonrası iletişim, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, aracınıza/kiraladığınız araca ilişkin olarak teknik ve aracın yararına/sizin yararınıza olacak nitelikte bilgi verilmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, güncellenmesi, pazarlanması ve tanıtılması, araçlar ve yedek parçalarının satışı ve pazarlanması, hizmet şartlarımızda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması, talep ve şikayetlerinizin karşılanması ve takibi, satış sonrası destek hizmetlerinin verilmesi, servis randevularının oluşturulması, bakım ve muayene tarihlerinin bildirilmesi ve hatırlatılması,  garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kasko ve sigorta süreçlerinin takibi, hasar veya kaza süreçleri ile değer tespiti, değer kayıp ve sair süreçlerin yürütülmesi ve takibi, satışa ve hizmete  bağlı faturalandırma ve kredilendirme de dahil olmak üzere; mali ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin yürütülmesi, güvenliğinize ve acil durumlara ilişkin operasyonların yürütülmesi, sözleşme bitiş tarihi öncesinde tarafınızın bilgilendirilmesi,

 

Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için iş ortaklarımız, kredi sağlayıcıları, yetkili satıcılar, yetkili servisler ve tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve yürütülmesi, gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş ve işlemlerin yürütülmesi,

 

Siteyi ziyaret ettiğinizde sizi tanımak ve böylece siteyi kişiselleştirerek ziyaretinizin daha verimli hale getirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi kapsamlarında işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 

Bize sunmuş olduğunuz bilgileri, kiralama yeri ve araç türü gibi bizimle olan işlemlerinizle ilgili bilgilerle birleştirebiliriz. Bu bilgileri, bize talepleri yerine getirmemiz, verilerimizi muhafaza etmemiz ve hizmetlerimizi optimize etmemiz konularında yardımcı olan üçüncü kişilerden sizin hakkınızda edindiğimiz verilerle de birleştirebiliriz.

 

 

Kişisel Verilern Korunmasına İlişkin Tedbirler

 

Kişisel verilerin korunması bizim için önemli bir konudur. 

Bu nedenle DAB, kişisel verilere yetkisiz şekilde yapılan erişim veya bu bilgilerin kaybedilmesi, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı gerekli önlemleri almaktadır.

 

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, DAB şirketine ait ortak veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. 

 

Şirketimiz kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi veya mobil uygulamalar aracılığıyla DAB’a kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

 

DAB şirketinde her bir bölüm özelinde belirlenen hukuksal uyum gereksinimleri çerçevesinde erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.

 

Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Eski çalışanlara erişim kısıtlaması uygulanmakta, hesaplar kapatılmaktadır.

 

Alınan idari tedbirler, burada yazılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla listelenmiştir:

 

DAB çalışanları, bayi ve yetkili servis çalışanları kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

 

DAB çalışanları, bayi ve yetkili servis çalışanları; faaliyet kapsamında öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak kullanmamaları hakkında sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilmişlerdir. Bu yükümlülüklerinin görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda çalışanlarla ek protokoller yapılmaktadır.

 

DAB’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, DAB bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

 

Kişisel Veri Sahiplerinin Aydınlatması ve Bilgilendirmesi

 

DAB; KVK Kanunu’nun 10. maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda bayi, yetkili servis, şubeler, acenteler ve ofislerde çalışanların, çalışan adaylarının, müşterilerin, ziyaretçilerin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların hissedar ve çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kolayca görebilecekleri alanlara Aydınlatma Metinleri konulmuştur. 

 

 

Kişisel Verilerin Nasıl Paylaşılabileceği ve Paylaşım Amaçları

 

Şirketimiz, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. DAB tarafından, KVK Kurulu'nca yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere kişisel veriler aktarılabilmektedir. Aktarım sebepleri aşağıda açıklanmıştır:

 

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • DAB’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, DAB’ın meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.
 • Kişisel verileriniz, Esengül Turizm’in bağlı şirketlerinin veya varlıklarının (kısmı veya tamamen) devri, mülkiyet değişikliği veya yeniden yapılandırılması durumlarında başka bir şirkete devredilebilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

 

Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

 

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel veriler DAB’ın o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlı olarak saklanmasını gerektiren süre kadar saklanmakta, daha sonra verinin niteliği uyarınca DAB tarafından oluşturulmuş ilgili politika uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve DAB’ın belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse, kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda DAB’a yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ 

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun madde 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 82 ve Türk Ceza Kanunu madde 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca ilgili yönetmelik hükümlerince silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilir.

 

 

KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

 

6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca öngörülen usule göre Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki haklara sahipsiniz.

 

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme
 • İşlenmişse bilgi talep etme
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi istendiği ve kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istendiği hallerde; kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan bu işlemlerin bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre ve mevzuata uygun olarak en kısa sürede ve en geç 30 (otuz gün) içinde sonuçlandırır.

İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.

 

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ HALLER

 

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulmuştur:

 

 1. Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 5. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

 

DAB, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda faaliyetlerin gerektirdiği ölçüde veya yasal açıdan gerekli olan değişiklikleri yapabilir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden siz değerli üye ve müşterilerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

 

İşbu Politika, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde düzenlenmiş olup, internet sitemizde yayımlanarak ilgili kişilerin erişimine sunulmaktadır.

 

Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.

Whatsapp İçin Tıklayınız
Merkez Ofis Bilgilerimiz ve Çalışma Saatlerimiz
 • Tayakadın Mahallesi Terminal Caddesi No:1 34283 Arnavutköy, İstanbul
 • 0850 5150 322
 • ist@dabrentacar.com.tr
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
 • PAZARTESİ 09:00 - 18:00
 • SALI 09:00 - 18:00
 • ÇARŞAMBA 09:00 - 18:00
 • PERŞEMBE 09:00 - 18:00
 • CUMA 09:00 - 18:00
 • CUMARTESİ 09:00 - 18:00
 • PAZAR 11:00 - 14:00
E - Bülten

Kampanyalardan Faydalanmak İçin Mail Adresinizi Girmeniz Yeterli Olacaktır

© 2020 - Tüm Hakları Saklıdır. (Site Programcısı ve Tasarımcısı RENT A CAR SİTELERİ)